Hva er prisen på å skifte berederen

Nedre pris:

Kr: 12.990,-

Snittpris:

Kr: 15.500,-

Øvre pris:

Kr: 20.000,-

Kostnaden for å skifte ut varmtvannsberederen din vil variere avhengig av merket du ønsker på berederen, størrelsen og om det er en standard bereder eller en ekspressbereder. Når du ansetter en rørlegger for å bytte ut berederen, har du ofte muligheten til å velge om arbeidet skal utføres basert på timepris med tillegg for materialer, eller om det skal være fastprisarbeid. Prisene som presenteres på denne siden er basert på faste priser for utskifting av 200 liters varmtvannsberedere for 2023, inkludert alle nødvendige materialer. Nedre fastpris på utskifting av en standard varmtvannsbereder på 200 liter fra Oso eller Høiax er 12.990,- ferdig montert inkludert arbeid og alle materialer..

Hva er inkludert i prisen?

Oppgittekampanjepriser på utskifting av 200liters varmtvannsbereder inkluderer:

Hva er ikke inkludert?

NB: Forutsettning for tilbudet er at det er en fungerende stoppekran i bygget som kan benyttes for å slå av vannet når berederen skal skiftes ut.
Annet: Ved montering av varmtvannsbereder i rom uten sluk er det krav til vannsikring/vannstopper.
Har du spørsmål eller ønsker å bestille ny bereder? Benytt kontaktskjema eller ring oss på: 46 33 00 20. Vi er klare for å hjelpe deg på kort varsel.